FORA 2023 täysjäsenyys

Finnish Ocean Racing Association FORA

Jäsenyydet verkkokauppa


Kauden 2023 täysjäsenyys sisältää kaikki FORAn viikoittaiset harjoitukset, purjehduskurssin harjoituksissa läpikäytävän koulutusohjelman, webinaarit, kilpailut ja siirtopurjehdukset. Koulutus tapahtuu elämyksellisellä Class40 Fujilla.

Class40 veneet edustavat valtameripurjehduksen suosituinta luokkaa maailman merillä. Veneillä purjehditaan mm. Atlantin ylityskilpailuja ja maailman ympäri kilpailuja. Foran kippari ja kouluttajana toimiva Ari Känsäkoski osallistuu Fujilla Global Solo Challenge yksinpurjehduskilpailuun pysähtymättä maailman ympäri. Kilpailun lähtö on Espanjan A Corunasta2023 lokakuun lopulla. FORAn jäsenistö osallistuu 2023 Class40 Fujilla Suomen suurimpiin avomerikilpailuihin ja kaikkiin Suomen purjehduskalenterin sopiviin tapahtumiin ja kilpailuihin.

Foran kotisatamana toimii hyvien liikenneyhteyksien päässä oleva New Port Jollas. Viikoittaiset harjoitukset purjehditaan torstai-iltaisin toukokuun puolestavälistä elokuun puoleenväliin 18.00-21.00. Tämän jälkeen aloitetaan jäsenistöllä Fujin siirtopurjehdukset A Corunaan.

Jäsenyyden sisältö:
-Viikoittaiset harjoitukset torstaisin 18.00-21.00
-Kurssin teoriaosuutena alla olevan ohjelman mukaiset webinaarit
-Pääsyn webinaarien nauhoituksiin koko jäsenyyden ajan
-Alla olevan sisällön mukaisen purjehduskoulutuksen harjoitusten yhteydessä
-Suomen purjehduskalenterin sopivat tapahtumat ja kilpailut (sisältäen Naissaari Race tai Helsinki Sailing Week avomeri, Hangon Regatan meriradat siirtoineen jne.)
-Siirrot Suomessa ja sovitut osuudet elokuussa purjehdittavalle siirtopurjehdukselle Helsinki - A Coruna Espanja. Pidempien siirtopurjehdusten ja kilpailuiden ruoka ja satamakulut jaetaan osallistujien kesken (noin 30€ per purjehduspäivä).


Täysjäsenyyteen sisältyvän purjehduskurssin kuvaus

FORA järjestää kauden 2023 aikana avomeri- ja kilpapurjehduspainotteisen purjehduskoulutuksen. Koulutus alkaa kattavalla webinaarien ja videoiden sarjalla ja jatkuu viikoittaisina harjoituksina. Sisältö jaetaan moduuleissa viiteen webinaariin ja viiteen purjehdusharjoitukseen. Osallistujien kanssa sovitaan myös yhteinen harjoitusviikonloppu, jolloin puuttuvia moduuleja voi suorittaa. Mikäli et pääse johonkin, niin voit suorittaa sen myöhemmin. Webinaarit ovat katsottavissa koko jäsenyyden ajan.Webinaarien tueksi saat kattavan 195 sivuisen PDF-aineiston.

Kurssin kouluttajina toimivat GSC maailmanympärikilpailun yksinpurjehtija Ari Känsäkoski yhdessä FORAn kokeneen kisamiehistön kanssa.

FORAn tapahtumakeskuksena toimii New Port Jollas Helsinki.

Kurssi antaa valmiudet purjehduksen perustaitoihin sekä miehistössä toimimiseen niin kilpa- kuin hupipurjehduksessa.

Kurssi purjehditaan FORAn Class40 FUJI valtamerikilpaveneellä. Osallistujilta ei vaadita aiempaa purjehduskokemusta.

Teoriakurssin webinaarien sisältö:
A-osa 1-2 perusteet
A.1.18.00-20.00 (1-2h) Perusteet ja miehistön tehtävät: Purjeveneen osat, purjeiden toiminnan perusperiaate, miehistön tehtävät, manööverit.
A.2. 18.00-20.00 (1-2h) Purjeiden trimmaus: Purjeiden toiminta, toivottu purjeen muoto, säätöjen vaikutus muotoon, trimmi eri tuulen suunnilla.

B-osa 3-5 syventävä osuus
B.3.18.00-20.00 (1-2h) Purjehtijan sääoppi: Synoptinen sää, alailmakehän stabiilisuus, merituuli, rannikon vaikutus.
B.4. 18.00-20.00 (1-2h) Navigointi: Välineet, paikantaminen, veneen vauhdin seuraaminen, reititys.
B.5. 18.00-20.00 (1-2h) Kilpapurjehdussäännöt ja -taktiikka: Kilpapurjehdussäännöt ja-taktiikka erilaisissa kilpailuissa.

Kurssin purjehdusmoduulien sisältö:
1. Kuinka purjevene toimii: Purjehtiminen eri tuulensuuntiin, veneen osat, turvallisuus asiat, eri suuntiin purjehtimisen perusharjoitus, perusmanööverit (käännökset)
2. Tehtävät ja paikat veneessä: Perusmanööverien (käännösten harjoittelu), vastatuulikäännös (venda), myötätuulikäännös (jiippi), paikkojen vaihto uusintaharjoittelut
3. Purjeiden tarkemmat säädöt: Isopurjeen levanginkäyttö, keulapurjeen skuuttipisteen säätö, säätöjen muuttaminen eri suuntiin purjehdittaessa, erilaiset keulapurjeet
4. Purjeiden vaihto ja avotuulipurjeet: Reivaamisen periaate, genaakkerin kytkeminen ja nostaminen, jiippi (myötäkäännös genaakkerilla), genaakkerin lasku, CODE 0 purjeella purjehtiminen
5. Tehokkaan purjehtimisen säädöt: Tehokkaan trimmaamisen/säätämisen tavoitteet, trimmaamisen osa-alueet ja keinot, tehokkaiden manööverien harjoittelu